Задать вопрос о книге:

Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні

Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні - фото
153227
Нет в наличии

260 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Бисага Ю.М., Васильчук Л.Б.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2019

Количество страниц: 208

ISBN: 978-966-916-772-9

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія присвячена дослідженню теоретично-правових і практичних проблем реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, а також формулюванню низки пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства України та правозастосовної практики у цій сфері. 

Монографія є одним з перших в науці конституційного права комплексним науковим дослідженням проблематики реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. 

У ній, зокрема, досліджено питання еволюції реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, зокрема, встановлено, що сучасний розвиток системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, пов’язаний з численними екологічними проблемами в сучасній України та потребою вирішення спільних екологічних проблем людства, реагування на виклики сьогодення щодо правового забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, зокрема: ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потреби зниження викидів парникових газів, забезпечення доступу до питної води, недопущення забруднення довкілля, вдосконалення системи переробки відходів та адаптації до кліматичних змін.

У монографії також досліджено поняття «реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні»; проаналізовано еволюцію реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні; охарактеризовано систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні; проаналізовано нормативну систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні; охарактеризовано інституційну систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. 

Сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства України у сфері забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, а також практики його застосування.

Монографія розрахована на широке коло читачів, зокрема: юристів, адвокатів, студентів, аспірантів, екологів, правозахисників, працівників неурядових організацій та інших інституцій громадянського суспільства, які зможуть знайти багато цікавого для себе у даній монографії.

Авторы

Авторы книги Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні
Бисага Ю.М. Бисага Ю.М. Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Інституту держави і права країн Європи

Головний редактор сертифікованих МОН України фахових видань з права «Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Право». «Порівняльно-аналітичне право», «Конституційно-правові академічні студії Constitutional and legal academic studies» Ці видання з липня 2016 року увійшли до науково-метричної бази даних Index Copernicus Сліворганізатор одного з перших в Європі міждержавних фахово правових видань «Visegrad journal on human rights».

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 12 підручників та посібників, сертифікованих МОН України та понад 20 монографій

Предисловие

У рамках сучасного розвитку України, як правової і демократичної держави, наявності численних екологічних проблем, еволюції прав людини, розбудови громадянського суспільства, важливого значення набуває дослідження проблематики реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні нині є актуальною проблемою в Україні, і є чимало проблем у цій сфері, зокрема: забруднення атмосферного повітря, водойм та інших елементів довкілля, забезпечення належного доступу громадян до якісної питної води в окремих регіонах.

У контексті забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні потрібно налагодити належне і дієве функціонування системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. А тому проведення системного дослідження реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, а також його системи, є необхідними для вирішення екологічних проблем та забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Попри наявність різних наукових праць вчених у сфері реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, окремі питання реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні вивчено фрагментарно. Зокрема, нині не досліджено систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Проблематика реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні була досліджена у роботах окремих вчених, зокрема: В.Б. Авер’янова, І.М. Алмаші, О.М. Бикова, Ю.М. Бисаги, Ю.П. Битяка, Д.М. Бєлова, В.Д. Гвоздецького, О.З. Захарчука, А.М. Колодія, О.Л. Копиленка, О.В. Котюка, Я.В. Лазура, О.В. Олійника, В.Ф. Погорілка, С.С. Рогульського, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, О.Ф. Фрицького, Ю.С. Шемшученка, Н.Г. Шукліної. Однак, ще чимало питань у цій сфері залишаються невирішеними. До них, зокрема, належить проблема нормативної та інституційної системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. Саме тому, вищезазначене, підтверджує актуальність обраної теми наукового дослідження.

Вищевикладене обумовлює необхідність і доцільність дослідження реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, як важливої наукової проблеми конституційного права, яка потребує вирішення.

Мета наукового монографічного дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних положень та чинного законодавства України, міжнародного права, практики правозастосування, з’ясувати особливості реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, сформулювати ряд пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства України та правозастосовної практики у цій сфері.

Науково-теоретичною базою монографічного дослідження є наукові праці вчених у галузі конституційного права, адміністративного права, теорії держави і права, історії держави і права, екологічного права та інших галузей юридичної науки щодо реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Нормативна основа дослідження – Конституція України, Загальна Декларація прав людини ООН, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля та інші міжнародні договори України; Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Повітряний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, та інші кодекси України; Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України; підзаконні нормативно-правові акти, зокрема: Постанова Верховної Ради України «Про Засади державної політики України в галузі прав людини», Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

Отзывы

Отзывы к книге Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні

Монографія присвячена дослідженню теоретично-правових і практичних проблем реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, а також формулюванню низки пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства України та правозастосовної практики у цій сфері. 

Монографія є одним з перших в науці конституційного права комплексним науковим дослідженням проблематики реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. 

У ній, зокрема, досліджено питання еволюції реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, зокрема, встановлено, що сучасний розвиток системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, пов’язаний з численними екологічними проблемами в сучасній України та потребою вирішення спільних екологічних проблем людства, реагування на виклики сьогодення щодо правового забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, зокрема: ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потреби зниження викидів парникових газів, забезпечення доступу до питної води, недопущення забруднення довкілля, вдосконалення системи переробки відходів та адаптації до кліматичних змін.

У монографії також досліджено поняття «реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні»; проаналізовано еволюцію реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні; охарактеризовано систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні; проаналізовано нормативну систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні; охарактеризовано інституційну систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. 

Сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства України у сфері забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, а також практики його застосування.

Монографія розрахована на широке коло читачів, зокрема: юристів, адвокатів, студентів, аспірантів, екологів, правозахисників, працівників неурядових організацій та інших інституцій громадянського суспільства, які зможуть знайти багато цікавого для себе у даній монографії.

Авторы книги Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні
Бисага Ю.М. Бисага Ю.М. Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Інституту держави і права країн Європи

Головний редактор сертифікованих МОН України фахових видань з права «Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Право». «Порівняльно-аналітичне право», «Конституційно-правові академічні студії Constitutional and legal academic studies» Ці видання з липня 2016 року увійшли до науково-метричної бази даних Index Copernicus Сліворганізатор одного з перших в Європі міждержавних фахово правових видань «Visegrad journal on human rights».

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 12 підручників та посібників, сертифікованих МОН України та понад 20 монографій

У рамках сучасного розвитку України, як правової і демократичної держави, наявності численних екологічних проблем, еволюції прав людини, розбудови громадянського суспільства, важливого значення набуває дослідження проблематики реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні нині є актуальною проблемою в Україні, і є чимало проблем у цій сфері, зокрема: забруднення атмосферного повітря, водойм та інших елементів довкілля, забезпечення належного доступу громадян до якісної питної води в окремих регіонах.

У контексті забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні потрібно налагодити належне і дієве функціонування системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. А тому проведення системного дослідження реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, а також його системи, є необхідними для вирішення екологічних проблем та забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Попри наявність різних наукових праць вчених у сфері реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, окремі питання реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні вивчено фрагментарно. Зокрема, нині не досліджено систему реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Проблематика реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні була досліджена у роботах окремих вчених, зокрема: В.Б. Авер’янова, І.М. Алмаші, О.М. Бикова, Ю.М. Бисаги, Ю.П. Битяка, Д.М. Бєлова, В.Д. Гвоздецького, О.З. Захарчука, А.М. Колодія, О.Л. Копиленка, О.В. Котюка, Я.В. Лазура, О.В. Олійника, В.Ф. Погорілка, С.С. Рогульського, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, О.Ф. Фрицького, Ю.С. Шемшученка, Н.Г. Шукліної. Однак, ще чимало питань у цій сфері залишаються невирішеними. До них, зокрема, належить проблема нормативної та інституційної системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. Саме тому, вищезазначене, підтверджує актуальність обраної теми наукового дослідження.

Вищевикладене обумовлює необхідність і доцільність дослідження реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, як важливої наукової проблеми конституційного права, яка потребує вирішення.

Мета наукового монографічного дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних положень та чинного законодавства України, міжнародного права, практики правозастосування, з’ясувати особливості реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, сформулювати ряд пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства України та правозастосовної практики у цій сфері.

Науково-теоретичною базою монографічного дослідження є наукові праці вчених у галузі конституційного права, адміністративного права, теорії держави і права, історії держави і права, екологічного права та інших галузей юридичної науки щодо реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Нормативна основа дослідження – Конституція України, Загальна Декларація прав людини ООН, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля та інші міжнародні договори України; Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Повітряний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, та інші кодекси України; Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України; підзаконні нормативно-правові акти, зокрема: Постанова Верховної Ради України «Про Засади державної політики України в галузі прав людини», Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

Отзывы к книге Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні
153227
Нет в наличии

260 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток