Функції адміністративно-деліктного права: теорія і практика

(0)
Артикул: 14917
Функції адміністративно-деліктного права: теорія і практика

Смотреть содержание

Автор
Миколенко О.М.
Издательство
Фенікс
Год издания
2018
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку адміністративно-деліктного права в нашій країні. Через аналіз функцій права визначені роль та місце адміністративно-деліктного права в системі права України.  Особлива увага приділяється поняттю «функція... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку адміністративно-деліктного права в нашій країні. Через аналіз функцій права визначені роль та місце адміністративно-деліктного права в системі права України. 

Особлива увага приділяється поняттю «функція адміністративно-деліктного права», зміст якого автор визначає через аналіз понять більш загального порядку - «функція», «функція права» та «функція адміністративного права». Пропонуються нові підходи щодо змісту поняття «функція адміністративно-деліктного права», що дало можливість дати не тільки теоретичний опис функцій нрава для національної системи права, а і визначати ефективність та якість реалізації функцій адміністративно-деліктного права.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами адміністративного та адміністративно-деліктного права України.

Предисловие

Проблема визначення і класифікацій функцій права посідає одне з основних місць у сучасній теорії держави і права. Порушуючи питання щодо розвитку національної системи права в цілому або окремих її елементів зокрема, обов’язково виникає проблема визначення функцій права. Вирішення ж цієї проблеми покликане не лише розкрити суть права чи роль кожного із його елементів у загальній системі, а й визначити цілі, засоби, форми правового впливу на суспільні відносини.

Адміністративно-деліктне право у статусі правового інституту адміністративного права є одним із елементів національної системи права, а тому розкриття його сутності, ролі у загальній системі права, специфіки правового впливу на суспільні відносини не можливе без визначення його функцій. Історії розвитку адміністративного права відомі випадки, коли функції адміністративного права підмінялися функціями державного управління чи функціями виконавчої влади. Це спотворювало сприйняття значення і ролі у суспільстві адміністративного права, яке починало обслуговувати не потреби та прагнення суспільства, а потреби держави з яскравим превалюванням інтересів держави над інтересами суспільства та окремої людини.

З переходом до людиноцентриської концепції адміністративного права виникла потреба кореляції функцій адміністративного права, перегляду та переосмислення його системи, а разом з тим і потреба перегляду значення і місця адміністративно-деліктного права в системі права України. З цього погляду виняткової наукової значущості набуває всебічний аналіз джерел, які заклали основу сучасного розуміння і розвитку системи функцій права, адміністративного права та адміністративно-деліктного права. Характеризуючи стан наукового розроблення питань функцій алміністпативно-деліктного права в сучасній юридичній науці, слід виділити щонайменше три комплекси джерел.

По-перше, це дослідження юристів, в яких порушуються питання функцій права в цілому та проблематика реалізації даних функцій на галузевому рівні.

Серед них необхідно назвати такі імена: А. І. Абрамов, С. С. Алексеев, В. В. Лазарев, С. Л. Лисенков, О. В. Малько, М. М. Марченко, М. І. Матузов, М. В. Новіков, А. В. Поляков, В. М. Протасов, Т. М. Радько, І. М. Ситар, O. В. Сурілов, В. В. Сухонос та ін.

По-друге, це праці, в яких досліджуються особливості сучасної трансформації предмету адміністративного права, його системи, цілі адміністративно-правового регулювання, а також пропонуються авторські концепції щодо системи функцій адміністративного права. Найважливішими серед цієї групи джерел стали праці таких авторів: В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, Д. Д. Галліган, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, P. С. Мельник, Д. М. Овсянко, Ю. В. Пирожкова, В. В. Полянський, Ю. М. Старілов, С. Г. Стеценко, В. А. Юсупов та ін.

По-третє, це праці, в яких досліджуються адміністративно-деліктні правові явища та висловлюються думки щодо місця адміністративно-деліктного права в системі права України. Варто, зокрема, згадати такі імена як: А. Б. Агапов, Д. М. Бахрах, Л. В. Коваль, В. К. Колпаков, О. М. Крамник, Д. М. Лук’янець, А. П. Шергін та ін. Разом з тим, в юридичній літературі відсутні комплексні праці, які присвячені функціям адміністративно-деліктного права.

Напрацювання ж представників теорії права і адміністративного права є, по-перше, суперечливими за змістом, по-друге, не враховують специфіку предмету, цілей і правових засобів адміністративно-деліктного правового регулювання. Існує нагальна потреба розвитку теорії функцій адміністративно-деліктного права з огляду на його роль як всередині системи права (тобто між її елементами), так і зовні (тобто при правовому регулюванні суспільних відносин.

Мета монографічного дослідження полягає у тому, щоб на основі сучасного рівня розвитку теорії права та науки адміністративного права, встановити основні закономірності розвитку, властивості та ознаки системи функцій адміністративно-деліктного права.

Для досягнення поставленої мети в монографії основна увага була сконцентрована навколо послідовного вирішення наступних задач:

- розкрити зміст поняття «система права» як категорії юридичної науки;

- визначити місце адміністративно-деліктного права в системі права України;

- охарактеризувати предмет правового регулювання адміністративно-деліктного права;

- надати змістовний аналіз методу адміністративно-деліктного правового регулювання та розкрити зміст способів і типів адміністративно-деліктного правового регулювання;

- охарактеризувати цілі адміністративно-деліктного правового регулювання та правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного права;

- визначити зміст адміністративно-деліктного права як науки та навчальної дисципліни;

- розкрити зміст поняття «функція права» як категорії юридичної науки;

- з’ясувати історію розвитку наукової думки щодо функцій адміністративного права та адміністративно-деліктного права;

- обґрунтувати методологічні підходи щодо дослідження функцій адміністративно-деліктного права; подати всебічну характеристику цілей адміністративно-деліктного права; розкрити зміст правових засобів та результату як елементів змісту функцій адміністративно-деліктного права, а також визначити критерії ефективності та якості реалізації цих функцій;

- визначити місце функції адміністративно-деліктного права в системі функцій національного права;

- класифікувати функції адміністративно-деліктного права;

- подати всебічну характеристику установчій і правозахисній функціям адміністративно-деліктного права;

- охарактеризувати обмежувальну та каральну функції адміністративно-деліктного права;

- визначитись із змістом профілактичної (превентивної) та виховної функцій адміністративно-деліктного права;

- провести порівняльну характеристику правовідновлю-вальної та компенсаційної функцій адміністративно-деліктного права.

Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, що виникають в процесі функціонування адміністративно-деліктного права та формування системи його функцій.

Предметом дослідження є функції адміністративно-деліктного права. Одержані в монографії результати становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути використані у науково-дослідній, правотворчій, правозастосовній діяльності та у навчальному процесі.

Характеристики
Автор
Миколенко О.М.
Издательство
Фенікс
Тип издания
Монография
Год издания
2018
Количество страниц
420
ISBN
978-966-928-295-8
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
0.3 кг
Тираж
100
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог