Задать вопрос о книге:

Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади

Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади - фото

Автор: Харитонов Є.О.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2020

Количество страниц: 232

ISBN: 978-966-928-621-5

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

Збірка містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» 11 грудня 2020 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Збірник спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Авторы

Авторы книги Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Предисловие

Не так давно в Україні розпочато процес рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства, зумовлений низкою економічних, політичних і пршювих чинників і передумов. При цьому йдеться про докорінне і системне оновлення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 року з урахуванням шконодавчого досвіду в цій сфері Франції та Німеччини, а також постсоціалістичних країн, які стали новими членами ЄС.

Одеська цивілістична школа добре відома в Україні та за її межами. Представники Одеської школи цивільного права завжди намагаються бути у центрі наукового життя і тому виступили з ініціативою обговорення актуальних проблем розробки проекту Концепції оновлення Цивільного кодексу України.

11 грудня 2020 року на базі кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» в режимі онлайн була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади», присвячена проблематиці рекодифікації цивільного законодавства.

Під час конференції відбулося обговорення проблем формування концепції оновлення Цивільного кодексу України за участю членів редакційної ради монографії «Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів» (Одеса, Київ, Хмельницький, Львів, Харків, 2020 рік, колектив авторів): д.ю.н., проф. А.С. Довгерта, д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова, д.ю.н., проф. О.І Харитонової, д.ю.н., проф. В.М. Коссака, д.ю.н., проф. С.Д. Гринько, д.ю.н., проф. Л.В. Орел, д.ю.н., проф. Н.Ю. Голубєвої, д.ю.н., проф. І.В. Давидової, к.ю.н., доц. К.Г. Некіт. У своїх доповідях відомі українські цивілісти звернули увагу на проблеми оновлення структури Цивільного кодексу України, інституту спадкового права, модернізації договірного права, вдосконалення особистих немайнових прав особи, висловили думки щодо концепції статусу людини як приватної особи в оновленому Цивільному кодексі України, концепції недоговірних зобов’язань і т. ін.

Сподіваємося, що сформульовані в доповідях відомих українських учених висновки і пропозиції будуть враховані членами Робочої групи,утвореної постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України» від 17 липня 2019 р. №6501.

Великий інтерес викликали виступи наших зарубіжних колег, які взяли участь у роботі конференції: Віоли Хойтгер — професорки Open Universteit (Нідерланди) і директора дослідного інституту правової політики при Міністерстві юстиції Республіки Узбекистан А.А. Мадамінова. Дослідниками уже накопичено певний досвід у сфері рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства, причини і процеси якого були ґрунтовно висвітлені у доповідях зарубіжних учених, шо стали предметом жвавого обговорення учасниками конференції.

Під час роботи конференції обговорювалося широке коло питань, зокрема питання про вдосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності в контексті адаптації до законодавства ЄС та практики застосування, перспективи оновлення цивільного законодавства України в сфері захисту права власності, кодифікацію спортивного законодавства, «договори» і «правочини» в умовах рекодифікації цивільного законодавства і багато інших актуальних теоретичних і практичних питань науки сучасного цивільного пранії України в аспекті оновлення Цивільного кодексу України.

У роботі конференції взяли участь і молоді науковці, а також аспіранти та здобувачі вищої освіти, які виступили з цікавими доповідями, в тому числі й англійською мовою, з використанням зарубіжного законодавчого досвіду рекодифікації (оновлення) цивільного (приватного) права.

Опубліковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» стануть у нагоді для науковців, юристів-практиків, аспірантів, здобувачів вищої освіти, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку вітчизняного цивільного законодавства в сучасний період.

Доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Євген Олегович Харитонон

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Аліна Раиіидівна Чанишева

Отзывы

Отзывы к книге Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади

Збірка містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» 11 грудня 2020 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Збірник спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Авторы книги Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Не так давно в Україні розпочато процес рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства, зумовлений низкою економічних, політичних і пршювих чинників і передумов. При цьому йдеться про докорінне і системне оновлення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 року з урахуванням шконодавчого досвіду в цій сфері Франції та Німеччини, а також постсоціалістичних країн, які стали новими членами ЄС.

Одеська цивілістична школа добре відома в Україні та за її межами. Представники Одеської школи цивільного права завжди намагаються бути у центрі наукового життя і тому виступили з ініціативою обговорення актуальних проблем розробки проекту Концепції оновлення Цивільного кодексу України.

11 грудня 2020 року на базі кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» в режимі онлайн була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади», присвячена проблематиці рекодифікації цивільного законодавства.

Під час конференції відбулося обговорення проблем формування концепції оновлення Цивільного кодексу України за участю членів редакційної ради монографії «Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів» (Одеса, Київ, Хмельницький, Львів, Харків, 2020 рік, колектив авторів): д.ю.н., проф. А.С. Довгерта, д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова, д.ю.н., проф. О.І Харитонової, д.ю.н., проф. В.М. Коссака, д.ю.н., проф. С.Д. Гринько, д.ю.н., проф. Л.В. Орел, д.ю.н., проф. Н.Ю. Голубєвої, д.ю.н., проф. І.В. Давидової, к.ю.н., доц. К.Г. Некіт. У своїх доповідях відомі українські цивілісти звернули увагу на проблеми оновлення структури Цивільного кодексу України, інституту спадкового права, модернізації договірного права, вдосконалення особистих немайнових прав особи, висловили думки щодо концепції статусу людини як приватної особи в оновленому Цивільному кодексі України, концепції недоговірних зобов’язань і т. ін.

Сподіваємося, що сформульовані в доповідях відомих українських учених висновки і пропозиції будуть враховані членами Робочої групи,утвореної постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України» від 17 липня 2019 р. №6501.

Великий інтерес викликали виступи наших зарубіжних колег, які взяли участь у роботі конференції: Віоли Хойтгер — професорки Open Universteit (Нідерланди) і директора дослідного інституту правової політики при Міністерстві юстиції Республіки Узбекистан А.А. Мадамінова. Дослідниками уже накопичено певний досвід у сфері рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства, причини і процеси якого були ґрунтовно висвітлені у доповідях зарубіжних учених, шо стали предметом жвавого обговорення учасниками конференції.

Під час роботи конференції обговорювалося широке коло питань, зокрема питання про вдосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності в контексті адаптації до законодавства ЄС та практики застосування, перспективи оновлення цивільного законодавства України в сфері захисту права власності, кодифікацію спортивного законодавства, «договори» і «правочини» в умовах рекодифікації цивільного законодавства і багато інших актуальних теоретичних і практичних питань науки сучасного цивільного пранії України в аспекті оновлення Цивільного кодексу України.

У роботі конференції взяли участь і молоді науковці, а також аспіранти та здобувачі вищої освіти, які виступили з цікавими доповідями, в тому числі й англійською мовою, з використанням зарубіжного законодавчого досвіду рекодифікації (оновлення) цивільного (приватного) права.

Опубліковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» стануть у нагоді для науковців, юристів-практиків, аспірантів, здобувачів вищої освіти, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку вітчизняного цивільного законодавства в сучасний період.

Доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Євген Олегович Харитонон

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Аліна Раиіидівна Чанишева

Отзывы к книге Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Рубежи теории права
540 грн.

Рубежи теории права

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток