Задать вопрос о книге:

Корпоративні правовідносини

Корпоративні правовідносини - фото

Автор: Жорнокуй Ю.М., Сліпченко С.О., Жорнокуй В.Г.

Издательство: ЭКУС

Год издания: 2021

Количество страниц: 248

ISBN: 978-617-7934-06-5

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія є результатом тривалих досліджень авторів у напрямі визначення правової природи корпоративних правовідносин та їх сутності. 

У праці проаналізовані сучасні теорії походження корпоративних правових зв’язків, на підставі чого доводиться їх цивільно-правова природа. 

Розкриваються питання видів корпоративних правовідносин, їх суб’єктного складу та об’єктів, змісту та юридичних фактів, що спрямовані на виникнення, зміну та припинення досліджуваних правових зв’язків.

Для науковців і практиків, аспірантів, слухачів магістратури та студентів юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами цивільного та корпоративного права.

Авторы

Авторы книги Корпоративні правовідносини

Предисловие

Реформування українського цивільного законодавства, що розпочалося ще в 90-х роках минулого сторіччя триває і дотепер, було широкомасштабним та пройшло декілька етапів. Воно стосувалося і суб’єктного складу цивільних правовідносин, і їх об’єктів з різноманітним правовим режимом, і підходів до захисту та відповідальності, тобто основоположних і фундаментальних для цивілістики концептів. Одним з них було запровадження в українському законодавстві принципово нового підходу до видів та організаційно-правових форм юридичних осіб з появою в нашому бутті корпоративних організацій.

Згодом виявляються особливості правовідносин з такими організаціями та проводяться їх дослідження задля виявлення їхньої специфіки та покращення стану регулювання. У зв’язку з існуванням низки проблемних питань корпоративних правовідносин у правозастосовній діяльності чи понять і категорій, які не мають однозначного тлумачення у цивілістичній науці та судовій практиці, виникла потреба на теоретичному рівні зробити спробу їх окреслення. Саме з’ясуванню правової природи, сутності, видів, суб’єктного та об’єктного складу, змісту та підстав, за яких виникають корпоративні правовідносини, присвячена ця монографія.

Першою в досліджуваній тематиці на теренах вітчизняної цивілістики була монографія, а згодом дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук І. В. Спасибо-Фатєєвої, а через декілька років оприлюднено наукові праці О. Р. Кібенко, яка також захистила докторську дисертацію з господарського права. Ці питання привертали увагу науковців як у широкому спектрі характеристики всіх юридичних осіб (І. М. Кучеренко), так і в окремих аспектах (В. М. Кравчук).

Починаючи з 2015 року, взагалі тематика корпоративних правовідносин постає однією з актуальних у наукових колах. Публікується низка монографічних досліджень: у 2015 році - «Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект» (Ю. М. Жорнокуй - один з авторів цієї монографії), «Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні» (І. В. Лукач), у 2017 році - «Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти» (О. І. Зозуляк), «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин» (А. В. Зеліско), у 2018 році -«Захист корпоративних прав: проблеми теорії і практики» (О. В. Бігняк), «Корпоративні права та корпоративні паї (частки)» (А. В. Смітюх). За редакцією професора В. А. Васильєвої виходить у світ серія монографій «Корпоративне право Австрії та України» (2015 р.), «Корпоративне право Польщі та України» (2016 р.) та «Корпоративне право України: проблеми теорії та практики» (2017 р.), а за редакцією професора І. В. Спасибо-Фатєєвої збірка статей «Очерки права компаний», в якій взяли участь провідні фахівці-корпоративісти з України та інших країн світу (2019 р.).

Багато було захищено й кандидатських дисертацій з корпоративної тематики, що саме по собі свідчить про її затребуваність як цивілістичною наукою, так і практикою. І це зумовлено об’єктивними потребами з огляду на доволі проблемний рух щодо регулювання корпоративних відносин у законодавчій сфері, у внутрішніх актах та, як наслідок, появу величезної кількості корпоративних судових спорів.

Поєднання у монографії теоретичних і практичних аспектів сприятиме опануванню нормативно-правового матеріалу у сфері корпоративних правовідносин, навичок пошуку та вирішення проблемних правових ситуацій, методами правозастосування.

Автори вдячні рецензентам цієї монографії - знаним науковцям у тематиці юридичних осіб та правовідносин за їх участю - доктору юридичних наук, професору, член-кореспонденту Національної академії правових наук України Інні Валентинівні Спасибо-Фатєєвій, доктору юридичних наук, професору Валентині Антонівні Васильєвій, кандидату юридичних наук, професору, член-кореспонденту Національної академії правових наук України Валентині Іванівні Борисовій та доктору юридичних наук, професору Ірині Володимирівні Коваленко за висловлені зауваження, цінні поради та підтримку в підготовці цієї монографії.

Автори сподіваються, що ті ідеї, які висловлюються в цій монографії, будуть підтримані й дозволять матеріалізувати запропоновані засоби, спрямовані на зміну корпоративної дійсності на краще - побудувати таке корпоративне середовище, яке було б привабливим для інвестора, що вкладає свій капітал в українські корпоративні організації, тим самим піднімаючи економічний рівень країни та її рейтинг серед країн світу.

У монографії проаналізовано вітчизняне законодавство станом на 01 грудня 2020 року.

Отзывы

Отзывы к книге Корпоративні правовідносини

Монографія є результатом тривалих досліджень авторів у напрямі визначення правової природи корпоративних правовідносин та їх сутності. 

У праці проаналізовані сучасні теорії походження корпоративних правових зв’язків, на підставі чого доводиться їх цивільно-правова природа. 

Розкриваються питання видів корпоративних правовідносин, їх суб’єктного складу та об’єктів, змісту та юридичних фактів, що спрямовані на виникнення, зміну та припинення досліджуваних правових зв’язків.

Для науковців і практиків, аспірантів, слухачів магістратури та студентів юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами цивільного та корпоративного права.

Авторы книги Корпоративні правовідносини

Реформування українського цивільного законодавства, що розпочалося ще в 90-х роках минулого сторіччя триває і дотепер, було широкомасштабним та пройшло декілька етапів. Воно стосувалося і суб’єктного складу цивільних правовідносин, і їх об’єктів з різноманітним правовим режимом, і підходів до захисту та відповідальності, тобто основоположних і фундаментальних для цивілістики концептів. Одним з них було запровадження в українському законодавстві принципово нового підходу до видів та організаційно-правових форм юридичних осіб з появою в нашому бутті корпоративних організацій.

Згодом виявляються особливості правовідносин з такими організаціями та проводяться їх дослідження задля виявлення їхньої специфіки та покращення стану регулювання. У зв’язку з існуванням низки проблемних питань корпоративних правовідносин у правозастосовній діяльності чи понять і категорій, які не мають однозначного тлумачення у цивілістичній науці та судовій практиці, виникла потреба на теоретичному рівні зробити спробу їх окреслення. Саме з’ясуванню правової природи, сутності, видів, суб’єктного та об’єктного складу, змісту та підстав, за яких виникають корпоративні правовідносини, присвячена ця монографія.

Першою в досліджуваній тематиці на теренах вітчизняної цивілістики була монографія, а згодом дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук І. В. Спасибо-Фатєєвої, а через декілька років оприлюднено наукові праці О. Р. Кібенко, яка також захистила докторську дисертацію з господарського права. Ці питання привертали увагу науковців як у широкому спектрі характеристики всіх юридичних осіб (І. М. Кучеренко), так і в окремих аспектах (В. М. Кравчук).

Починаючи з 2015 року, взагалі тематика корпоративних правовідносин постає однією з актуальних у наукових колах. Публікується низка монографічних досліджень: у 2015 році - «Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект» (Ю. М. Жорнокуй - один з авторів цієї монографії), «Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні» (І. В. Лукач), у 2017 році - «Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти» (О. І. Зозуляк), «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин» (А. В. Зеліско), у 2018 році -«Захист корпоративних прав: проблеми теорії і практики» (О. В. Бігняк), «Корпоративні права та корпоративні паї (частки)» (А. В. Смітюх). За редакцією професора В. А. Васильєвої виходить у світ серія монографій «Корпоративне право Австрії та України» (2015 р.), «Корпоративне право Польщі та України» (2016 р.) та «Корпоративне право України: проблеми теорії та практики» (2017 р.), а за редакцією професора І. В. Спасибо-Фатєєвої збірка статей «Очерки права компаний», в якій взяли участь провідні фахівці-корпоративісти з України та інших країн світу (2019 р.).

Багато було захищено й кандидатських дисертацій з корпоративної тематики, що саме по собі свідчить про її затребуваність як цивілістичною наукою, так і практикою. І це зумовлено об’єктивними потребами з огляду на доволі проблемний рух щодо регулювання корпоративних відносин у законодавчій сфері, у внутрішніх актах та, як наслідок, появу величезної кількості корпоративних судових спорів.

Поєднання у монографії теоретичних і практичних аспектів сприятиме опануванню нормативно-правового матеріалу у сфері корпоративних правовідносин, навичок пошуку та вирішення проблемних правових ситуацій, методами правозастосування.

Автори вдячні рецензентам цієї монографії - знаним науковцям у тематиці юридичних осіб та правовідносин за їх участю - доктору юридичних наук, професору, член-кореспонденту Національної академії правових наук України Інні Валентинівні Спасибо-Фатєєвій, доктору юридичних наук, професору Валентині Антонівні Васильєвій, кандидату юридичних наук, професору, член-кореспонденту Національної академії правових наук України Валентині Іванівні Борисовій та доктору юридичних наук, професору Ірині Володимирівні Коваленко за висловлені зауваження, цінні поради та підтримку в підготовці цієї монографії.

Автори сподіваються, що ті ідеї, які висловлюються в цій монографії, будуть підтримані й дозволять матеріалізувати запропоновані засоби, спрямовані на зміну корпоративної дійсності на краще - побудувати таке корпоративне середовище, яке було б привабливим для інвестора, що вкладає свій капітал в українські корпоративні організації, тим самим піднімаючи економічний рівень країни та її рейтинг серед країн світу.

У монографії проаналізовано вітчизняне законодавство станом на 01 грудня 2020 року.

Отзывы к книге Корпоративні правовідносини
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Об адвокате (Парадокс)
180 грн.

Об адвокате (Парадокс)

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток