Задать вопрос о книге:

Теорії вини у кримінальному праві
ХИТ ПРОДАЖ

Теорії вини у кримінальному праві - фото

Автор: Вереша Р.В.

Издательство: Алерта

Год издания: 2020

Количество страниц: 260

ISBN: 978-617-566-649-4

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії системно та комплексно розглядаються основні підходи щодо розуміння вини в межах нормативної, оціночної, фінальної, об’єктивної та психологічної кримінально-правових концепцій (теорій). 

Окреслюється зміст, значення та ознаки вини в межах цих кримінально-правових концепцій (теорій). При цьому враховано сучасні тенденції кримінально-правової науки в контексті реалізації окремих концептуальних положень. Досліджується концептуальний розвиток вчення про вину в науці кримінального права другої половини ХІХ – початку 90-х років ХХ століття.

Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів та слухачів закладів вищої освіти правового спрямування та юридичних факультетів, практичних працівників та всіх, хто цікавиться кримінальним правом.

Авторы

Авторы книги Теорії вини у кримінальному праві
Вереша Р.В. Вереша Р.В. Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, підручника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 8 науково-практичних посібників, 4 видань узагальнення правозастосовної практики Верховного Суду, 5 публікацій у виданням іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Предисловие

Розбудова демократичної, соціальної, правової держави України передбачає якісно нове формування сучасної правової системи. Таке формування має ґрунтуватися на загальновизнаних правових принципах, таких, зокрема, як верховенство права, гуманізм, презумпція невинуватості, відповідальності лише за наявності вини. Останні два принципи нерозривно пов’язані з визначенням правового змісту вини.

Кримінальне правопорушення як форму найбільш відхиленої від соціальної норми людської поведінки можна оцінювати з різних соціально-правових позицій. Визначаючи характер і межі кримінально протиправної поведінки через законодавче конструювання ознак кримінального правопорушення, здійснюючи кваліфікацію кримінально протиправного діяння, найскладніше зрозуміти, «виміряти» і оцінити внутрішній його зміст. Однак не зробити цього - це значить відкрити можливості для свавільного застосування кримінального закону на підставі об’єктивного інкримінування. Адже кримінальне правопорушення має психологічну основу. Саме внутрішні психологічні засади обумовлюють зовнішні прояви поведінки людини, які зовні виявляються в кримінально протиправних діяннях. Механізм кримінального правопорушення, який зазвичай характеризують за його об’єктивними ознаками і який, власне, разом з наслідками підлягає кримінально-правовій оцінці, також має психологічне коріння.

Ключовим моментом психологічного аспекту кримінального правопорушення є вина, яка і є основою для визнання законодавцем діяння кримінальним правопорушенням і віднесення його до категорії кримінальних правопорушень правозастосовними органами. Що являє собою вина, якою вона може бути за своїм змістом та видами, як встановити межу між виною та не виною, що впливає на ступінь вини, як співвідносяться поняття вини та психології кримінально протиправної діяльності? Ці та інші важливі питання вже протягом багатьох століть намагаються вирішити представники різних галузей науки, у тому числі й криміналісти. Не дивлячись на це, на сьогодні існує низка дискусійних моментів з цих питань, прогалин у розумінні вини як невід’ємного елементу каральної діяльності держави, суперечностей в поглядах як на основні, так і на другорядні аспекти вини як одного з основних інститутів кримінального права.

Розуміння вини як правової категорії є загальнотеоретичним питанням, що має велике значення для різних галузей права. Особливе значення таке розуміння має для кримінального права.

В минулі роки питання вини піддавались ґрунтовному дослідженню, що породжувало існування великої кількості цікавих думок, окремих кримінально-правових концепцій (теорій). В останні роки (зокрема, після набрання чинності КК України) питання вини в основному розглядаються лише на рівні науково-практичних коментарів до КК України, підручників та навчальних посібників. Однак аналіз відповідних положень КК України та кримінальних кодексів іноземних держав свідчить про те, що це питання потребує нових досліджень. У зв’язку з цим робота була зорієнтована на постановку і розв’язання наступних задач:

  1. дослідити особливості визначення вини в кримінально-правових теоріях;
  2. встановити основні концептуальні засади вини в науці кримінального права другої половини XIX - 90-х років XX століття.

Отзывы

Отзывы к книге Теорії вини у кримінальному праві

У монографії системно та комплексно розглядаються основні підходи щодо розуміння вини в межах нормативної, оціночної, фінальної, об’єктивної та психологічної кримінально-правових концепцій (теорій). 

Окреслюється зміст, значення та ознаки вини в межах цих кримінально-правових концепцій (теорій). При цьому враховано сучасні тенденції кримінально-правової науки в контексті реалізації окремих концептуальних положень. Досліджується концептуальний розвиток вчення про вину в науці кримінального права другої половини ХІХ – початку 90-х років ХХ століття.

Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів та слухачів закладів вищої освіти правового спрямування та юридичних факультетів, практичних працівників та всіх, хто цікавиться кримінальним правом.

Авторы книги Теорії вини у кримінальному праві
Вереша Р.В. Вереша Р.В. Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, підручника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 8 науково-практичних посібників, 4 видань узагальнення правозастосовної практики Верховного Суду, 5 публікацій у виданням іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Розбудова демократичної, соціальної, правової держави України передбачає якісно нове формування сучасної правової системи. Таке формування має ґрунтуватися на загальновизнаних правових принципах, таких, зокрема, як верховенство права, гуманізм, презумпція невинуватості, відповідальності лише за наявності вини. Останні два принципи нерозривно пов’язані з визначенням правового змісту вини.

Кримінальне правопорушення як форму найбільш відхиленої від соціальної норми людської поведінки можна оцінювати з різних соціально-правових позицій. Визначаючи характер і межі кримінально протиправної поведінки через законодавче конструювання ознак кримінального правопорушення, здійснюючи кваліфікацію кримінально протиправного діяння, найскладніше зрозуміти, «виміряти» і оцінити внутрішній його зміст. Однак не зробити цього - це значить відкрити можливості для свавільного застосування кримінального закону на підставі об’єктивного інкримінування. Адже кримінальне правопорушення має психологічну основу. Саме внутрішні психологічні засади обумовлюють зовнішні прояви поведінки людини, які зовні виявляються в кримінально протиправних діяннях. Механізм кримінального правопорушення, який зазвичай характеризують за його об’єктивними ознаками і який, власне, разом з наслідками підлягає кримінально-правовій оцінці, також має психологічне коріння.

Ключовим моментом психологічного аспекту кримінального правопорушення є вина, яка і є основою для визнання законодавцем діяння кримінальним правопорушенням і віднесення його до категорії кримінальних правопорушень правозастосовними органами. Що являє собою вина, якою вона може бути за своїм змістом та видами, як встановити межу між виною та не виною, що впливає на ступінь вини, як співвідносяться поняття вини та психології кримінально протиправної діяльності? Ці та інші важливі питання вже протягом багатьох століть намагаються вирішити представники різних галузей науки, у тому числі й криміналісти. Не дивлячись на це, на сьогодні існує низка дискусійних моментів з цих питань, прогалин у розумінні вини як невід’ємного елементу каральної діяльності держави, суперечностей в поглядах як на основні, так і на другорядні аспекти вини як одного з основних інститутів кримінального права.

Розуміння вини як правової категорії є загальнотеоретичним питанням, що має велике значення для різних галузей права. Особливе значення таке розуміння має для кримінального права.

В минулі роки питання вини піддавались ґрунтовному дослідженню, що породжувало існування великої кількості цікавих думок, окремих кримінально-правових концепцій (теорій). В останні роки (зокрема, після набрання чинності КК України) питання вини в основному розглядаються лише на рівні науково-практичних коментарів до КК України, підручників та навчальних посібників. Однак аналіз відповідних положень КК України та кримінальних кодексів іноземних держав свідчить про те, що це питання потребує нових досліджень. У зв’язку з цим робота була зорієнтована на постановку і розв’язання наступних задач:

  1. дослідити особливості визначення вини в кримінально-правових теоріях;
  2. встановити основні концептуальні засади вини в науці кримінального права другої половини XIX - 90-х років XX століття.
Отзывы к книге Теорії вини у кримінальному праві
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Записки адвоката
500 грн.

Записки адвоката

В наличии

Судова промова
100 грн.

Судова промова

В наличии

Справедливці
180 грн.

Справедливці

В наличии

1 x 180 грн.

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток